disclaimer & privacy statement

privacy statement

privacystement

Laeven Installatie & Advies respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Alle gegevens zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt.
Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van andere sites waarnaar op deze site verwezen worden (links).
Voor vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen.

disclaimer

disclaimer

Aan het onderhoud van deze site besteedt Laeven Installatie & Advies de grootst mogelijke zorg. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Aan de teksten van deze internetsite kunnen dan ook géén rechten worden ontleend.
Laeven Installatie & Advies draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie op enige internetsite of pagina waarnaar deze site van Laeven (www.laeven.net) verwijst.
De grafische voorstellingen (waaronder de foto’s) op deze site mogen niet zonder schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand. Desgewenst kunt u toestemming vragen via het contactformulier.
Mocht u vragen hebben over projecten of andere zaken die Laeven betreffen dan kunt u die stellen via ons contactformulier of via info@laeven.net.
Constateert u onvolledigheden en/of fouten, dan stellen wij het op prijs dat u deze meldt via het contactformulier.
Deze website wordt onderhouden en beheerd door glissy. Voor vragen of opmerkingen over deze website kunt u contact opnemen met de webmaster.

E-mail:info@laeven.net
© 2020 Laeven Installatie & Advies