Bent u een particuliere gebruiker?

Ga snel naar de particuliere pagina's voor meer informatie over elektrische installaties in uw woning.
particuliere diensten

Beveiliging in alle opzichten

Beveiliging is een breed begrip. Van alarmsysteem tot toegangscontrole, uitermate belangrijk voor een veilige werksfeer

Inbraakbeveiliging

beveiliging-alarm

Inbraak is in deze tijd helaas aan de orde van de dag. Een professionele bescherming van uw eigendommen kan veel ellende voorkomen. U heeft daarom baat bij een efficiënte beveiligingsinstallatie tegen inbraak. De laatste jaren hebben zich op het gebied van beveiligingssystemen voortdurend nieuwe ontwikkelingen voorgedaan. Professionele organisaties en ondernemers kunnen bij het beschermen van hun waardevolle inventaris of geheime bedrijfsinformatie beter niets aan het toeval overlaten. Een gecertificeerde beveiligingsinstallatie, aangelegd door een NCP Erkend Borg Beveiligingsbedrijf, ontmoedigt iedere ongewenste bezoeker en helpt onaangename verrassingen te voorkomen.

Brandmeldsystemen

rookmelder

In samenwerking met een NCP erkend Branddetectiebedrijf weten wij precies wat er moet gebeuren om uw pand optimaal en deskundig te beveiligen – ook tegen brand. Pas nadat alle van toepassing zijnde preventiemaatregelen in overeenstemming met de eisende partijen (bv. brandweer, verzekering en u als opdrachtgever) zijn omschreven, gaan we over tot plaatsen van de installatie. Dit gebeurt overeenkomstig de NEN2535.

Gecertificeerde installaties

Ook voor gecertificeerde installaties ben u bij ons aan het juiste adres. Met de afgifte van het certificaat weet u zeker dat is voldaan aan alle kwaliteitseisen die overheid en verzekeraars stellen aan de beveiligingsmaatregelen. Uiteraard wordt gedurende het hele proces rekening gehouden met uw wensen. Het opstellen van een PvE, projecteren, installeren, certificeren en onderhouden van het brandmeldsysteem geschiedt geheel in eigen beheer. Voor alle brandmeldsystemen is onderhoud voorgeschreven conform de NEN2654 normering. Het bovengenoemd erkend branddetectiebedrijf kan hier volledig in voorzien.

Ontruimingssystemen

Bij calamiteiten, bijvoorbeeld in het geval van brand, is het belangrijk dat een gebouw snel, efficiënt en geordend kan worden ontruimd. De richtlijn voor ontruimingsinstallaties, vastgelegd in de NEN-2575, bevat strenge eisen die gesteld worden aan ontruimings-installaties die bij brand en andere noodsituaties moeten zorgen voor een snelle en geordende ontruiming. Alle ontruimingsinstallaties worden aangelegd conform deze NEN 2575-norm. Het waarschuwingssignaal kan bestaan uit een slowwhoopsignaal (B/C-installatie) of uit gesproken berichten (A-installatie).

Toegangscontrole

beveiliging-toegangscontrole

Voor sommige ondernemingen is het belangrijk om de toegang tot het pand of een afdeling binnen het bedrijf te beperken tot een selecte groep, al of niet binnen vastgestelde tijdstippen. In dat geval biedt een Toegangscontrolesysteem uitkomst. Desgewenst is uitbreiding van het systeem mogelijk met een terminal voor registratie van werktijden. Op deze wijze vindt de ‘ouderwetse’ prikklok een geheel nieuwe toepassing.
Het toegangscontrolesysteem kan eventueel worden gecombineerd met een intercom-systeem. Dankzij een moduleconcept – met mogelijkheden om te spreken, te luisteren, te kijken, te informeren, te besturen en te controleren – kunnen deze intercomsystemen al naargelang de behoefte in tal van samenstellingen worden geïnstalleerd in een bedrijfspand.

Camerabewaking

beveiliging-camera

Het bewaken van gebouwen en processen gebeurt steeds vaker door middel van videocamera’s. Om ongewenste handelingen optimaal te kunnen registreren, is er een compleet gamma dat varieert van eenvoudige vaste camera’s tot geavanceerde supersnelle domecamera’s, met een panorama van 360° en een indrukwekkende inzoomcapaciteit om ongewenste bezoekers tot in detail te kunnen registreren.
Voor het vastleggen van de beelden (zodat identificatie van personen achteraf mogelijk is) kunt u kiezen voor opname op een harddiskrecorder, een staaltje van geavanceerde techniek met vele honderden uren aan opnamecapaciteit.

Een passend advies voor iedere situatie

Op elk niveau kunt u rekenen op een passend beveiligingsadvies dat aan de hoogst denkbare kwaliteitsnormen beantwoordt, met een pasklare oplossing voor uw beveiligingsvraagstuk. Wanneer u wilt investeren in duurzame en efficiënte installaties die voldoen aan de wetgeving maar ook als snelle actie geboden is. Wanneer u bereid bent op het vlak van kwaliteit en efficiëntie tot uitersten te gaan, dan hebt u op de particuliere en professionele markt een streepje voor. Als aan de betrouwbaarheid en werking van beveiligingssystemen hoge eisen worden gesteld, is gedegen technische kennis en duurzame kwaliteit van de gebruikte installaties onontbeerlijk en daarom is alleen het beste goed genoeg.

Effectiviteit

Bij een effectieve installatie hoort immers een effectieve bedrijfsvoering, inclusief korte communicatielijnen en medewerkers die rekening houden met uw prioriteiten. Een overeenkomst met een particuliere meldkamer maakt dat u als klant met eventuele vragen of opmerkingen – op welk tijdstip dan ook – slechts één aanspreekpunt heeft. Voor diverse systemen kan in onderhoud en service worden voorzien. Ook voor bestaande systemen is het mogelijk om een passende onderhouds- en serviceovereenkomst af te sluiten.

Neem gerust contact op voor meer informatie.

maak een afspraak