Bent u een particuliere gebruiker?

Ga snel naar de particuliere pagina's voor meer informatie over elektrische installaties in uw woning.
particuliere diensten

Verlichting én noodverlichting in uw bedrijf – van het grootste belang

Zonder goede verlichting kunnen uw medewerkers niet goed functioneren. De juiste verlichting kan de productiviteit positief beïnvloeden. Voor iedere situatie is er een oplossing.

Verlichting is bepalend

Verlichting is bepalend voor de beleving van alles wat wij zien. Of het nu om daglicht of om kunstlicht gaat. Belangrijk is de lichtintensiteit, de lichtkleur, de lichttemperatuur en de gelijkmatigheid. Bij kunstverlichting is ook het uiterlijk van de lamp belangrijk. Dit is vaak een beeldbepalend object. Of het nu gaat om LED-verlichting, TL of PL- lampen en –armaturen
Laeven Installatie & Advies is op de hoogte van de laatste technologieën op lichtgebied.
Wij zijn ook in staat om mee te denken over de vormgeving van de armaturen en in samenwerking met onze verlichting adviseur een compleet lichtontwerp te maken.

Voldoet uw noodverlichting aan de eisen?

noodverlichting

De eisen aan noodverlichting zijn stevig in de wet verankerd. Voldoet uw installatie aan de eisen? Laat u adviseren door Laeven Installatie & Advies.

Noodverlichting: een zeer complexe veiligheid

Het ontwerpen van een noodverlichtingsinstallatie is een serieuze en complexe zaak. Er moet exact worden bepaald in welke ruimten bij stroomuitval welke sterkte verlichting moet blijven branden en hoe lang, op welke plaatsen en afstanden de vluchtroutes moeten worden aangeduid in de verschillende ruimten, welke pictogrammen van welke afmetingen moeten worden gebruikt, aan welke eisen armaturen en installatie moet voldoen, of de noodvoeding centraal dan wel decentraal is en wat voor bepalingen dán weer van toepassing zijn en ga zo maar door.

Kan noodverlichting ook mooi zijn?

Als het bovenstaande allemaal is uitgezocht komt de vraag of noodverlichting ook mooi kan zijn. Menigeen zal denken dat ‘als het maar aan de eisen voldoet’ de kous daarmee af is. De architect van een prestigieus kantoorgebouw of een chique restaurant zal daar anders over denken. Noodverlichting kan mooi, en niet negatief opvallend zijn. Voor iedere toepassing is een passend armatuur te verkrijgen.
Laeven Installatie & Advies adviseert in de controle en het onderhoud van al uw nood- en transparantverlichting.

Vraag advies bij de expert

Wie weet bijvoorbeeld dat er bij alle nooduitgangen in een gebouw ook buitenverlichting moet zijn die blijft branden als de stroom uitvalt? En als bijvoorbeeld iemand in een schoolgebouw aanwezig is, dan moet de aanwezige docent, leerling of man of vrouw toch de uitgang weten te vinden. Natuurlijk geldt dit ook voor een winkelende persoon in een supermarkt. Moet die de uitgang niet kunnen vinden zonder over schappen te struikelen en zodoende blessures op te lopen? De voorbeelden zijn legio.

Onderhoudsverplichting

In het Bouwbesluit, de Bouwverordening en in de Arbo-wet is de noodzaak tot plaatsing en onderhoud van nood- en vluchtwegverlichting opgenomen. Nood- en vluchtwegverlichting valt als veiligheidsvoorziening onder periodieke onderhoudsplicht. In de praktijk houdt dit in dat minstens één keer per jaar (horeca halfjaarlijks) een noodverlichtingsysteem moet worden gecontroleerd door een ter zake kundig bedrijf. Bovendien moet in de horeca maandelijks een controle uitgevoerd worden en daarvan moet een logboek worden bijgehouden door de eigenaar/exploitant/beheerder. Regelmatige controle en onderhoud zijn belangrijk en noodzakelijk.
De eigenaar en/of gebruiker van de installatie zal iedere periode een officiële controle en alle noodzakelijke werkzaamheden uit moeten laten voeren. Bovendien is in het kader van de Arbo-wet de werkgever, dus de gebruiker van het gebouw, verantwoordelijk.

Neem gerust contact op voor meer informatie.

maak een afspraak